Wie zijn we?

Perron 28 is een gastvrije ontmoetingsplek voor iedereen in Oosterheem.

We staan open voor mensen uit alle bevolkingsgroepen en respecteren ieders geloofsovertuiging.

Perron 28 biedt voor jong en oud een gezellige en veilige omgeving.

Het werk op het Perron wordt voor het grootste deel gedaan door een grote groep enthousiaste vrijwilligers, ondersteund/begeleid door onze professionele kracht: Wilma van Hengel .

Als bezoekers ons daarnaar vragen, vertellen we dat we werken vanuit een christelijke inspiratie.

We proberen vanuit ons handelen te laten zien wat liefde voor elkaar is.