Wie zijn we?

Perron 1 is een gastvrije ontmoetingsplek voor iedereen in Oosterheem.

We staan open voor mensen uit alle bevolkingsgroepen en respecteren ieders geloofsovertuiging.

Perron 1 biedt voor jong en oud een gezellige en veilige omgeving.

Het werk op het Perron wordt voor het grootste deel gedaan door een grote groep enthousiaste vrijwilligers, ondersteund/begeleid door onze professionele kracht: Jacqueline Gravesteijn.

Als bezoekers ons daarnaar vragen, vertellen we dat we werken vanuit een christelijke inspiratie.

We proberen vanuit ons handelen te laten zien wat liefde voor elkaar is.