Tijd van inkeer

Al eeuwenlang is de tijd voor Pasen voor christenen de tijd van inkeer. Waarom? Omdat ze dan
terugdenken aan wat Jezus heeft moeten meemaken in de weken voor zijn dood.
33 jaar was hij en nog nooit een vlieg kwaad gedaan. Toch achtervolgd door mensen die dat niet
konden hebben. Ze hebben net zo lang gewerkt tot hij opgepakt werd en een proces kreeg en
uiteindelijk ter dood veroordeeld.

Dat is de menselijke kant van het verhaal, al erg genoeg zou je zeggen.
Maar als je in de bijbel leest, zie je dat er ook een Goddelijke kant aan dit verhaal zit. Jezus, Gods
Zoon, maakte dit allemaal mee. God stuurde zijn Zoon omdat hij de mensen zo lief heeft, dat Hij het
wil oplossen. Oplossen wat er in de weg zit tussen God en mensen. Jezus die mens werd, niets fout
deed. Alleen maar bezig was om te vertellen van het Koninkrijk van God. Hij liet daar voorbeelden
van zien: Hij werd de minste en waste de voeten zijn leerlingen; Hij knielde neer voor kinderen; Hij
genas melaatsen, blinden, doven. Ik doe te kort aan alles wat Hij deed in dit stukje tekst, dat kan niet
anders.

Die Jezus, hing aan het kruis en riep toen ‘Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’.
Dáárover willen christenen nadenken in de tijd voor Pasen. Sommigen vasten daarbij: eten of drinken
bepaalde dingen niet die ze anders wel graag gebruiken; of ze slaan geregeld een maaltijd over en
gebruiken die tijd om te bidden en bijbel te lezen; of ze staan een deel van hun geld af voor een
bepaald doel en bidden daar extra voor. Er is geen vastgesteld patroon waaraan alle christenen over
de hele wereld zich houden, zoals bijvoorbeeld in de Islam met de Ramadan wel is. Het is aan een
ieder vrij om het in te vullen.

Op Perron 28 zul je het soms kunnen merken aan mensen, andere keren niet. De verhalen op de
kinderclub staan in het teken van de tijd voor Pasen. De groeigroep staat stil bij ‘inkeren’, op Goede
Vrijdag hebben we een sobere maaltijd met alleen soep en brood en gedichten en muziek. Mensen
hebben gekozen wat ze willen laten staan deze weken: vraag het maar eens aan elkaar!

We willen ons graag inkeren, maar daarbij niet alleen naar binnen kijken. We willen júíst deze tijd er
zijn voor mensen die het nodig hebben! Bij wijze van spreken de voeten van anderen wassen en
bukken voor de kinderen!

Voor mij was het begin even lastig: als je nét de tweede dag van die tijd jarig bent! Ik ben even iets
later begonnen, heb een heerlijke verjaardag gehad: verwend door de Lovely Ladies en héél veel
kaarten! Dank jullie wel allemaal. Dat is zo mooi aan geloven: het is inkeer en feest en dat kan zelfs
tegelijk.

Ik wens jullie goede weken, met veel aandacht voor elkaar. Kijk ook maar regelmatig naar het
geveldoek: één dezer dagen verandert het weer.